Oh Mama

'קינג ג'ורג | Oh Mama


בבסיס התפיסה העיצובית של החלל עמד הרצון ליצור אווירת שוק אותנטית וחוויה עיצובית ייחודית. המקום עוצב כשוק צבעוני, כדי לאפיין את האופי והסביבה מהם צמחה המסעדה ויצאה אל שאר חלקי העיר תוך שמירה על אופיה המיוחד המאפשר הסבה במקום וקניה תוך מעבר בין דוכני אוכל מגוונים, כשהאיזורים בחלל המקום משנים את פניהם בהתאם לימות השבוע, ועוצבו באופן וחומרים שונים, בכדי ליצור אקלטיות, עניין מתמשך, וחוייה משתנה בכל איזור לאורחי המקום